"Warszawa i Mazowsze", ISSN 1429-8147, t. 3/1998

Adam Wolf, Andrzej Sołtan
Materiały do dziejów czytelnictwa i oświaty na późnośredniowiecznym Mazowszu, s. 5-52,

Skorowidz osób i nazw miejscowości, s. 53-63

Skorowidz autorów oraz anonimowych i niezidentyfikowanych, s. 64-65