"Warszawa i Mazowsze", ISSN 1429-8147, t. 2/1998

Maria Miśkiewicz
Mieszkańcy równiny praskiej u progu państwowości polskiej, s. 3-11,

Kazimierz Pacuski
Kancelarie książęce w obronie racji stanu Mazowsza, s. 13-25,

Janusz Tazbir
Dlaczego Mazurów nie lubiano?, s. 27-36,

Józef Kazimierski
Urbanizacja Mazowsza z uwzględnieniem miast podwarszawskich, s. 37-51,

Kazimierz S. Danił
Geneza Miejskiego Ogrodu Zoologicznego m.st. Warszawy, s. 53-72,