"Warszawa i Mazowsze", ISSN 1429-8147, t. 1/1997

Henryk Samsonowicz
Czy Warszawa leży na Mazowszu?, s. 3-9

Krzysztof Braun
Szlakiem św. Wojciecha, s. 11-26

Witold Rakowski
Współczesna rodzina warszawska - warunki bytu inteligencji, s. 27-55

Arkadiusz Kołodziejczyk
Muzułmanie w Warszawie w XVIII-XX w., s. 57-78