Społeczeństwo Polski średniowiecznej
Tom 6, 1994 Tom 7, 1996 Tom 8, 1999