"Ochrona i Konserwacja Zabytków", ISSN 1425-8536, nr 9

Piotr Ogrodzki,
Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w 1998 r., s. 7-12

Zbigniew Kobyliński,
Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Polsce na przełomie tysiącleci, s. 13-32

Jerzy Szałygin,
Przyczynek do badań nad budownictwem ludowym na Wileńszczyźnie, s. 33-52

Janusz Mróz,
Żeliwo jako tworzywo artystyczne XIX w. w Polsce, s. 53-66

Karl-Heinz Kind,
Międzynarodowa współpraca niemieckich służb policyjnych w zakresie kradzieży dzieł sztuki, s. 67-72

Władysław Białek
Ochrona dóbr kultury przed skutkami powodzi na forum międzynarodowych warsztatów, s. 73-86

Elżbieta Barbara Lenart,
Prywatne zbiory dóbr kultury zniszczone w wyniku powodzi w Opolu, s. 87-90

Roman Kozłowski,
Niszczące działanie soli i wilgoci na przykładzie Mauzoleum Piastów Śląskich w Krzeszowie, s. 91-102

Jerzy Jasieńko, Zygmunt Matkowski, Andrzej Pawlonka
Ściągi stalowe wklejane w zastosowaniu do wzmacniania układów konstrukcyjnych murów w obiektach zabytkowych, s. 103-110