"Ochrona i Konserwacja Zabytków", ISSN 1425-8536, nr 8

Artur Zbiegieni
Pochylnie kanału kłodnickiego, s. 7-24

Mirosław Przyłęcki,
Zabytki architektury drewnianej na południowo-zachodnim skraju Rzeczypospolitej, s. 25-34

Władysław Białek, Alicja Białek-Guillemette,
Kształtowanie się poglądów na ochronę dóbr kultury podczas wojny, s. 35-48

Laurence Massy,
Dwoisty stosunek świata sztuki do kradzieży dzieł sztuki, s. 49-60

Dominik Mączyński,
Nowoczesne szkło budowlane w zastosowaniach konserwatorskich, s. 61-68

Ryszard Strzemeski,
Projektowanie tras kablowych systemów zabezpieczenia przed przestępczością i pożarem w obiektach zabytkowych. Część II, s. 69-84

Zbigniew Osowicki,
Urządzenia sygnalizacji pożarowej produkowane przez POLON-ALFA, s. 85-110

Władysław Markowski,
TELSAP 2100 na tle różnych rozwiązań systemowych, s. 111-118

Witold Bujakowski,
Nie tylko Krzemionki. Kopalnie i pracownie krzemieniarskie w pasie Iłża-Orońsko, s. 119-120

Janusz Mróz,
Nielegalny obrót dziełami sztuki skradzionymi w centralnej i wschodniej Europie -Budapeszt 9-11 VI 1998, s. 121-122