"Ochrona i Konserwacja Zabytków", ISSN 1425-8536, nr 7

Mirosław Przyłęcki,
Kontynuacja tradycyjnych cech budownictwa regionalnego w architekturze współczesnej, s. 7-16

Janusz Mróz,
Brązowa kopia drzwi płockich. Problematyka konserwatorska, atystyczna i społeczno-polityczna, s. 17-32

Jacek Wysocki,
Zarys rozwoju konserwatorstwa archeologicznego w Polsce, s. 33-42

Piotr Ogrodzki,
Zabezpieczenie czasowych wystaw dzieł sztuki w muzeach i galeriach, s. 43-48

Tadeusz Keshet,
Elektroniczne systemy ochrony w zabezpieczeniach ekspozycji czasowych, s. 49-52

Małgorzata Helwig, Ryszard Kozłowski,
Środki ogniochronne w muzealnictwie, s. 53-60

Ryszard Strzemeski,
Projektowanie tras kablowych systemów zabezpieczenia przed przestępczością i pożarem w obiektach zabytkowych. Część I , s. 61-80

Piotr Ogrodzki,
Aktualne problemy technicznej ochrony obiektów zabytkowych w Polsce, s. 81-86

Mieczysław Siedlecki,
Centrale sygnalizacji pożaru firmy ARITECH, s. 81-90

Krzysztof Sałaciński,
Centrum szkolenia w Krakowie - nowa forma szkolenia osób odpowiedzialnych za ochronę dóbr kultury na wypadek katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktu zbrojnego, s. 91-96

Piotr Ogrodzki,
Szkolenie z zakresu projektowania i instalowania systemów sygnalizacji włamania, systemów alarmu pożaru oraz innych systemów wspomagających bezpieczeństwo obiektów zabytkowych, s. 97-106

Janusz Mróz,
Maastricht - Tefaf 1998, s. 107-108

Piotr Ogrodzki,
Nielegalny obrót dobrami kultury". IV międzynarodowa konferencja. Rzym 28-30 IV 1998 r., s. 109-110

Aleksander Broda,
Biblioteka jasnogórska, s. 111-112

Piotr Ogrodzki,
Skradzione - odzyskane - zatrzymane", wystawa w Muzeum Okręgowym w Toruniu- kamienica Pod Gwiazdą (18 maja - 30 sierpnia 1998), s. 113-114

Monika Barwik,
Straty dóbr kultury poniesione w wyniku kradzieży w Polsce w latach 1996-1997, s. 115-122