"Ochrona Zabytków", ISSN 0029-8247, nr 4/98

Wojciech Fijałkowski
Non omnes res perdite sunt. O ogrodach barokowej Warszawy, s. 333-350

Walerian Warchałowski
Ogród generała Stanisława Klickiego w Łowiczu, s. 351-360

Jerzy Szałygin
Styl otwocki, s. 361-369

Kazimierz Choroś, Łukasz Krzywicki
Multimedia i wirtualna rzeczywistość w systemie multimedialnej prezentacji zabytków, s. 370-377

Paweł Jakubowski
Substancje uniemożliwiające odbiór dzieła plastycznego w malarstwie ściennym, s. 378-385

Hanna Straus, Halina Rosa, Władysław Sobucki
Dogarbowywanie i natłuszczanie skórzanych opraw książek, s. 386-395

Aleksander Jankowski
Jubileuszowy rok konserwatorstwa polskiego. Uwagi o znaczeniu powojennych odkryć późnogotyckich malowideł ściennych na Śląsku, s. 396-401

Barbara Jackiewicz, Jacek Borowski
Rośliny pnące na budowlach zabytkowych, s. 402-417

Janusz Skoczylas, Henryk Walendowski
Wykorzystanie surowców skalnych w architekturze Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, s. 418-426

Piotr Rapp, Witold Gałka
Kościół rektorski p.w. Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu - legenda, historia i stan zachowania, s. 427-433

Marcin Gębski
Zamek w Krewie - historia, zniszczenie i próby ratowania obiektu, s. 434-437

Anna Dorota Potocka
The Privy Garden - sekretny ogród królów Anglii, s. 438-440

Juliusz Wendlandt
Centralna ewidencja i rejestr zabytków architektury i budownictwa w Polsce w świetle zasobu Ośrodka Dokumentacji Zabytków, s. 441-444

Prace konserwatorskie w województwie skierniewickim w latach 1995-1997 - Marian Rożej, s. 445-460

"Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego"- Olga Dyba, s. 461-464