"Miscellanea Historico-Archivistica", ISSN 0860-1054, t. 9/1998

Waldemar Mikulski,
Dokumenty rodziny Iliniczów w Archiwum Warszawskim Radziwiłłów, s. 7-11,

Jarosław Zawadzki,
Papiery Połubińskich i ich dóbr, przechowywane w Archiwum Warszawskim Radziwiłłów, s. 13-32,

Teresa Zielińska,
Archiwalia dwóch rodów Branickich - herbu gryf i herbu Korczak, s. 33-45,

Józef Kus,
Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca jako źródło do badań gospodarczych i społecznych latyfundium magnackiego w XVI-XVII w., s. 47-58,

Elżbieta Wierzbicka,
Znaczenie archiwów rodowych i ich stan przygotowania do badań historycznych na przykładzie archiwaliów książąt Woronieckich z Huszlewa i Lubomirskich z Dubna, s. 59-69,

Maria Trojanowska,
Archiwum Łosiów z Niemiec i jego znaczenie dla badań dziejów polskiej dyplomacji w okresie międzywojennym, s. 71-84,

Mieczysława Chmielewska,
Zespoły podworskie w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu, s. 91-89,

Michał Proksa,
Archiwum Zamku Leskiego Krasickich, s. 91-100,

Andrzej Rachuba,
Archiwa Sapiehów - ich losy i stan obecny, s. 101-108,

Diana Pec,
Archiwa rodowe Lanckorońskich, Lubomirskich i Dziduszyckich w zbiorach Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum Ukrainy we Lwowie, s. 111-118,

Natalia Cariowa,
Archiwa rodowe Czajkowskich i Treterów w zbiorach Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum Ukrainy we Lwowie, s. 119-125,

Lubow Z. Hiscowa,
Archiwa rodowe Prawobrzeżnej Ukrainy w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum Ukrainy w Kijowie (cz. 1), s. 127-139,

Lidia Suchich,
Archiwa rodowe Prawobrzeżnej Ukrainy w centralnym Państwowym archiwum Historycznym Ukrainy w Kijowie (cz. 2), s. 141-150,

Leokadia Olechnowicz,
Archiwa rodowe i osobiste w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym, s. 151-159,

Halina I. Iwanowa,
Archiwa rodzinne z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów w zasobie Rosyjskiego Państwowego Archiwum Akt Dawnych, s. 161-168,