"Miscellanea Historico-Archivistica", ISSN 0860-1054, t. 6/1996

Janusz Grabowski,
Kancelaria i dokumenty księcia płockiego Bolesława III (1341-1351), s. 1-19,

Agnieszka Bartoszewicz,
Początki klasztorów bernardyńskich w Wielkopolsce, s. 21-41,

Henryk Bartoszewicz,
Drogi handlowe ziemi chełmskiej w XV-XVI w., s. 43-64,

Violetta Urbaniak,
Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych, s. 65-79,

Włodzimierz Piwkowski,
Archiwum Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie (Muzeum w Nieborowie i Arkadii), s. 81-94,

Jerzy Lesiński,
Spory o dobro neuburskie, s. 95-132,

Hanna Dylągowa,
Walerian Łukasiński - Wolnomularstwo Narodowe i Towarzystwo Patriotyczne (1819-1826), s. 133-151,

Barbara Konarska,
Świadomość narodowa emigrantów polistopadowych i ich potomków we Francji, s. 153-174,

Wiktoria Śliwowska,
Polskie zesłanki na Syberii w dobie międzypowstaniowej, s. 175-194,