"Miscellanea Historico-Archivistica", ISSN 0860-1054, t. 5/1995

Violetta Urbaniak,
Jan Zamoyski i jego ludzie w przededniu sejmu 1605 r., s. 1-17,

Jolanta Choińska-Mika,
Sejmiki mazowiecki z przełomu XVI-XVII w. o zagrożeniach bezpieczeństwa publicznego w Rzeczypospolitej, s. 19-28,

Michał Kulecki,
Kwestia odpowiedzialności Michała Korybuta za zerwanie sejmu koronacyjnego (1669 r.) w opiniach współczesnych i historiografii polskiej XVII-XX w., s. 29-39,

Michał Kulecki,
Archiwa dawnej Rzeczypospolitej źródłem do dziejów polskiego parlamentaryzmu, s. 41-55,

Małgorzata Osiecka,
Materiały archiwalne dotyczące sejmu Księstwa Warszawskiego o królestwa Polskiego w Archiwum Głównym Akt dawnych, s. 57-65,

Franciszka Ramotowska,
Dziedzictwo ideowe Konstytucji 3 Maja w Powstaniu Styczniowym, s. 67-84,

Mieczysław Bandurka,
Obchody trzeciomajowe w Łodzi, s. 85-95,

Janusz Kuligowski,
Rocznice trzeciomajowe w Siedlcach od końca XIX w., s. 97-102,

Jan Boniecki,
Święto 3 maja w fotografiach Archiwum Dikumantacji Mechanicznej (1925-1941), s. 103-111,

Władysław Stępniak,
Jubileusz 185-lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych, s. 113-123,

Franciszka Ramotowska,
Herb państwa polskiego okresu Powstania Styczniowego (1861-1864), s. 125-152,

Franciszka Ramotowska,
Jak powstały władze narodowe 1863 r., s. 173-172,