"Miscellanea Historico-Archivistica", ISSN 0860-1054, t. 4/1994

Anna Wajs
Siemowit I - przy ojcu Konradzie Mazowieckim - rola młodego księcia na dworze piastowskim, s. 1-12

Andrzej Rachuba
Konfederacja wojska litewskiego w Wierzbołowie w 1655 r., 13-31

Franciszka Ramotowska
Legitymizm władz polskich w okresach powstań i ruchów wolnościowych (1830-1863), s. 33-73

Jerzy Skowronek
Między hotelem Lambert a karierami rodziny. Papier rodziny Sienkiewiczów w Bibliotece Polskiej w Paryżu, s. 75-93

Zofia Strzyżewska
Działalność egzekucyjna Policji Narodowej w Warszawie (1862-1864), s. 95-112

Stanisław Chankowski
Związki Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi, s. 113-125

Zbigniew Perzanowski
Nazwy jednostek administracyjnych i ich używanie w praktyce dnia codziennego, s. 127-136

Janusz Grabowski
Ze studiów nad okumentami i kancelarią Siemowita III księcia mazowieckiego (1342-1360), s. 137-153

Henryk Bartoszewicz
Drogi handlowe ziemi dobrzyńskiej w XV-XVI w., s. 155-171

Teresa Zielińska
Zbiory archiwalne ordynatów zamoyskich jako skarbnica dokumentów państwowości polskiej, s. 173-221

Jolanta Grala
Kolekcja Michała Marczaka w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych, s. 223-232

Zofia Krupska
Kancelaria i dokumentacja parafii rzymsko-katolickiej diecezji południowo-wschodnich z okresu zaborów II Rzeczypospolitej, 233-249

Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński
Czy istnieje możliwość rekonstrukcji zaginionego fragmentu "Kroniki" Kazimierza Pułaskiego?, s. 251-258

Larysa A. Obuszenkowa
Materiały do dziejów Powstania Styczniowego w archiwach dawnego ZSRR (Wyniki kwerendy, przeprowadzonej dla potrzeb serii Powstanie Styczniowe. Materiały i dokumenty, t. 1-25, Moskwa-Warszawa-Wrocław-Kijów 1961-1986), s. 259-269

Hanna Krajewska
Oddziały kwatermistrzowskie armii austriackich i niemieckich, działających na terenie Galicji i Królestwa Polskiego (1914-1918), s. 271-276

Ryszard Kotewicz
"Sprawozdanie" Antoniego Rybarskiego z ratowania zasobu AGAD we wrześniu 1939 r. - ze zbioru Adolfa Erazma Mysłowskiego, s. 277-283

Władysław Stępniak
Relacja Witolda Suchodolskiego o spaleniu archiwów warszawskich, s. 285-293

In memoriam
Śp. Profesor Stefan Kieniewicz, s. 295-297