"Kronika Warszawy", ISSN 0137-3099, nr 3-4(109-110)/1999

Wstęp - Ryszard Kołodziejczyk, s. 5-15

Juliusz Wiktor Gomulicki,
Litewska - ulica mego dzieciństwa. Wspomnienia z lat 1915-1919, s. 31-77

Rozmowa (jubileuszowa) z profesorem Juliuszem Wiktorem Gomulickim - wywiad przeprowadziła Danuta Szmit-Zawierucha, s. 79-84

Wybrane głosy o Juliuszu Wiktorze Gomulickim - przygotowała Danuta Szmit-Zawierucha, s. 85-101

Przemówienie na jubileuszu Juliusza Wiktora Gomulickiego w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy - Janusz Durko, s. 103-105

Uroczystość jubileuszu Juliusza Wiktora Gomulickiego w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy - Jerzy Lilejko, s. 107-109

90-lecie urodzin JWG - Roman Nowoszewski, s. 111-118

„Zygzakiem przez poezję". O spotkaniu w Muzeum Literatury - Hanna Szwankowska, s. 119-120

Wiktor Gomulicki, piewca i dziejopis Warszawy. Wystawa w 150. rocznicę urodzin. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, październik-grudzień 1998 - Zofia Morka, s. 121-123

Tadeusz Wolsza,
Mistrzowie XIX-wiecznej Warszawy. Z dziejów warszawskiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej do 1919 r., s. 125-147

Ryszard Kołodziejczyk,
Lola Montez w Warszawie w 1843 r. Obrazek z życia Rosjan, s. 149-160

Artur Badach,
O pomniku Stanisława Małachowskiego w katedrze warszawskiej, s. 161-172

Ryszard Żelichowski,
Z dziejów warszawskiego Solca, s. 173-197

Muzeum Niepodległości ma już 10 lat - Maria Wiśniewska, s. 199-203