"Kronika Warszawy", ISSN 0137-3099, nr 1-4(103-106)/1998

Anna i Hubert Wajs,
Ordynacja dla miasta Pragi, s. 7-14

Andrzej Sołtan,
Prawobrzeżna Warszawa w przewodnikach po mieście (XIX-XX w.), s. 15-41

Jerzy S. Majewski,
Powojenna architektura Pragi, s. 43-74

Leokadia Agata Rymkiewicz,
Praga - przedmieście czy stolica?, s. 75-94

ks. Marek Solarczyk,
Historia i rola Kościoła katolickiego na Pradze, s. 95-108

Marcin Dziubiński,
Komunikacja masowa na Pradze. Rys historyczny, s. 109-129

Ewa Ligęza-Sieniarska,
Tam, gdzie pachniały sosny i szumiały dęby, s. 131-140

Temida Stankiewicz-Podhorecka,
Praska Melpomena, s. 141-148

Praski kalejdoskop historyczny, s. 149-176