"Kronika Warszawy", ISSN 0137-3099, nr 1-2(107-108)/1999

Aleksander Gieysztor (16 VII 1916 - 9 II 1999) - Maria Koczerska, s. 5-11

Wspomnienie o Profesorze Zdzisławie Liberze (1913-1988) - Jakub Zdzisław Lichański, s. 13-18

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

Ks. Marek Solarczyk,
Wizyty apostolskie Jana Pawła II w Warszawie, s. 19-32

Marcin Dziubiński,
Komunikacja masowa na Pradze. Część druga: czasy współczesne, s. 33-49

Krzysztof Kosiński,
Szkoły warszawskie w latach 1945-1956, s. 51-70

Andrzej Karpiński,
Przemiany społeczeństwa Warszawy w 2. poł. XVII i w początkach XVIII w., s. 71-88

Jerzy Kowecki,
Rola Warszawy w powstaniu kościuszkowskim, s. 89-102

Katarzyna Niekrasz,
Przywrócić dawną świetność. Współczesne koncepcje rewaloryzacji Ogrodu Saskiego w Warszawie, s. 103-116

Jerzy S. Majewski,
Architektura placu Trzech Krzyży po 1945 r., s. 117-142

RECENZJE

Piotr Paszkiewicz, W służbie imperium rosyjskiego 1721-1917. Funkcje i treści ideowe rosyjskiej architektury sakralnej na zachodnich rubieżach Cesarstwa i poza jego granicami; Piotr Paszkiewicz, Pod berłem Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie 1815-1915 - Ryszard Kołodziejczyk, s. 143-145

Małgorzata Sikorska, Warszawa w pocztówce 1900-1939 - Krystyna Lejko, s. 145-150

Wspomnienia historyka, skarbowca, spółdzielcy - Hanna Szwankowska, s. 150-152

Benedykt Ziółkowski, Batalion Armii Krajowej „Łukasiński" - Maria Wiśniewska, s. 153-158

SPRAWOZDANIA

Warszawskie serie wydawnicze - Joanna Popłońska, s. 159-160

Bez wyraźnej tendencji. Sezon teatralny 1998/1999 - Temida Stankiewicz-Podhorecka, s. 161-170

KRONIKA

Kalendarz warszawski, lipiec - grudzień 1998 (oprac. Teresa Czarnecka-Durniat), s. 171-200