"Fasciculi Historici Novi", ISSN 1505-0106, t. 3/1999

Spis treści, 7

Przedmowa, 11

Spis wykorzystanych czasopism i wydawnictw seryjnych, 19

Wykaz skrótów, 27

Dział A. Źródła narracyjne

 1. Kroniki, 31
 2. Roczniki i spominki, 33

Dział B. Materiały genealogiczno–biograficzne

 1. I. Herbarze, 37
 2. Rejestry i wykazy osób, 38
 3. Katalogi dostojników kościelnych, 40
 4. Księgi zmarłych, epitafia i nekrologi, 41
 5. Pamiętniki i zapiski osobiste, 43
 6. Testamenty, 44
 7. Biografie osobowe i „rodzinne", 45

Dział C. Dokumenty i listy

 1. Korespondencja, 47
 2. Księgi formularzowe, 59
 3. Instrukcje, 60
 4. Dokumenty i akta
  1. Ogólne, 61
  2. Dokumenty papieskie, 72
  3. Litwa, 74
  4. Małopolska, 83
  5. Mazowsze, 95
  6. Prusy, 98
  7. Ruś, 100
  8. Śląsk, 114
  9. Wielkopolska, 114

Dział D. Kazania i mowy

 1. Kazania, 119
 2. Mowy, 121

Dział E. Traktaty

 1. Traktaty naukowe i filozoficzne, 124
 2. Traktaty polityczne, 130

Dział F. Ustawodawstwo

 1. Państwowe
  1. Korona, 133
  2. Litwa, 136
  3. Mazowsze, 137
  4. Śląsk, 137
 2. Kościelne
  1. Korona, 138
  2. Mazowsze, 141
  3. Prusy, 142
  4. Śląsk, 142
  5. Inne, 142
 3. Miejskie
  1. Ogólne, 143
  2. Małopolska, 143
  3. Prusy, 143
  4. Ruś, 144
  5. Wielkopolska, 144
 4. Wiejskie, 145

Dział G. Księgi sądów

 1. Ziemskie i grodzkie
  1. Ogólne, 146
  2. Małopolska, 147
  3. Mazowsze, 149
  4. Ruś, 149
  5. Wielkopolska, 151
 2. Kościelne
  1. Ogólne, 155
  2. Małopolska, 156
  3. Mazowsze, 157
  4. Ruś, 157
  5. Wielkopolska, 158
 3. Miejskie
  1. Małopolska, 159
  2. Mazowsze, 161
  3. Prusy, 161
  4. Ruś, 162
  5. Śląsk, 162
  6. Wielkopolska, 162
  7. Wielkie Księstwo Litewskie, 163
 4. Leńskie, 163
 5. Wiejskie, 164
 6. Uniwersyteckie (rektorskie), 164
 7. Akta sądów obozowych, 165

Dział H. Źródła rachunkowo–gospodarcze.

 1. Rachunki
  1. Królewskie i książęce, 167
  2. Miejskie, 169
  3. Kościelne, 170
 2. Rejestry poborowe i podatkowe, 171
 3. Lustracje i wizytacje, 172
 4. Inwentarze, 173

Dział I. Źródła literackie

 1. Zbiory tekstów, 176
 2. Poezja, 176
 3. Proza, 181
 4. Dramat, 181
 5. Słowniki, 182
 6. Glosy i kolofony, 182

Dział J. Literatura kościelna.

 1. Biblia., 186
 2. Teksty liturgiczne, 187
 3. Hagiografia i spisy cudów, 188

Dział K. Kalendarze

Kalendarze, 190

Dział L. Varia

Varia, 191

Indeksy osobowe

Indeks postaci średniowiecznych, 195

Indeks badaczy współczesnych, 204