"Fasciculi Historici Novi", ISSN 1505-0106, t. 2/1998

Grzegorz Rostkowski,
Konwersja Chazarii na mozaizm na przełomie VIII i IX w., s.7-15,

Kazimierz Skalski,
Drużyna w państwach Słowian Zachodnich w X-XII w., s. 17-34,

Jan Tyszkiewicz,
Brunon z Querfurtu i jego misje, s. 35-48,

Katarzyna Krupa,
Bojarzy w Haliczu: koniec XII - I poł. XIII w., s. 49-57,

Dorota Anna Kulasówna,
Kult i legenda księżnej Kingi, s. 59-70,

Jan Piotr Sobolewski,
Szczerbiec. Insygnium-amulet Bolesława Pobożnego, s. 71-94,

Bogumiła Stefańska,
Awans społeczny i kryteria doboru sołtysów w Polsce XIII-XIV w., s. 95-108,

Wiesław Kopicki,
skarb brakteatów guziczkowych z Przełęku, s. 109-120,

Iwona M. Dacka,
Uwagi o elicie władz w ziemiach dziedzicznych Władysława Łokietka, 121-131,