"Fasciculi Historici Novi", ISSN 1505-0106, t. 1/1998

Justyna Piasecka
Stosunki między Kościołem rzymskokatolickim i państwem w Polsce w latach 1944-1953, s. 9-68,

Tadeusz Markiewicz,
"Księża patrioci" w latach 1945-1955, s. 69-126,

Anna Kozłowska,
Dawe dni z dziejów PRL. Wydarzenia z kwietnia 1960 roku w Nowej Hucie, s. 127-184,