"Dzieje Najnowsze", ISSN 0419-8824, nr 2/1997

Andrzej Skrzypek,
Strategia Związku Radzieckiego podczas "zimnej wojny", s. 1-21

Krzysztof Michałek,
Doktryna Trumana: błąd w politycznej kalkulacji czy próba nowego podejścia do bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, s. 23-34

Magdalena Hułas,
Brytyjska ścieżka ku "zimnej wojnie". Kilka uwag na marginesie badań nad początkami "zimnej wojny",
s. 35-44

Jan Żaryn,
Stolica Apostolska wobec "zimnej wojny" (w pierwszych latach po II wojnie światowej), s. 45-51

Dariusz Jarosz,
Polacy wobec groźby wybuchu wojny w świetle przekazów potocznych z lat 1946-1956, s. 53-61

Janusz Skodlarski,
Gospodarka światowa w szczytowym okresie "zimnej wojny" (1950-1955). Zarys problematyki, s. 63-71

Tomasz Wituch,
Spór o Triest - wczesny epizod "zimnej wojny", s. 73-86

Tadeusz Wolsza,
Sprawa II Korpusu oraz absencji Polaków w londyńskiej paradzie zwycięstwa 8 czerwca 1946 r. (przyczynek do genezy "zimnej wojny"), s. 87-99

Czesław Madajczyk,
Kongres berliński w obronie wolności kultury (1950 r.), s. 101-113

"Zimna wojna" - dyskusja redakcyjna z udziałem profesorów Włodzimierza Borodzieja, Czesława Madajczyka, Lubomira Zyblikiewicza, s. 115-124

Wojciech Materski,
"Zimna wojna" w najnowszych publikacji rosyjskich, s. 125-131

Memorandum Iwana Majskiego, s. 133-152

Tadeusz Wolsza,
Przygotowania i przebieg wizyty gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w USA w 1946 r. (raport ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum Sikorskiego w Londynie), s. 153-169

Andrzej Zaćmiński,
Polityka uchodźstwa polskiego w Wielkiej Brytanii w okresie "zimnej wojny". Podróż gen. Andersa do USA w 1950 r., s. 171-193