Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, ISSN 0867-6623, nr 19, IV/1999

Andrzej Emeryk Mańkowski,
Wywody szlachectwa na Podolu w świetle archiwaliów Kamieńca Podolskiego, s. 3-8,

Andrzej Emeryk Mańkowski,
Wywody szlachectwa na Podolu w świetle archiwaliów Kamieńca Podolskiego, s. 3-8

Dariusz Nowacki, Magdalena Piwocka,
Nieheraldyczne wyobrażenie orła w klejnotach doby manieryzmu, s. 9-10,

Działalność w okresie od 1 VII 1998 r. Do 30 III 1999 r., s. 11-12,

Komunikat o przyznaniu Nagrody im. Adama Heymowskiego za lata 1997-1998, s. 13,

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddzialu PTHer. w Krakowie, s. 13-15,

Sprawozdanie Zarządu Oddziału PTHer. w Krakowie za okres od 21 III 1995 do 15 VI 1998 r., s. 15-19,

Zebrania naukowe Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 1 X 1998 - 30 III 1999, s. 19-20,

Publikacje Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, s. 20-21,

XXIII Międzynarodowy Kongres Genealogii i Heraldyki (Turyn 21-26 IX 1998) (Sławomir Górzyński), s. 22-24,

Seminarium poświęcone problemom heraldyki samorządowej - "Herb województwa lubelskiego i herby powiatów" (Lublin, 25 II 1999) (Henryk Seroka), s. 24-26

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (Piotr Mysłakowski), s. 26-27,

Nowe godło Akademii Medycznej w Warszawie (Stefan K. Kuczyński), s. 28-30,

Marian Przedpełski (1912-1998) (Stefan K. Kuczyński), s. 31-32,