Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
Nr 19, IV 1999